Företagets affärsidé 

Sabina Thorells Fastigheter är ett privatägt fastighetsbolag som ägs, drivs & förvaltas av Sabina Thorell. Företaget är första generationen företagare och första fastigheten förvärvades år 2006. Företaget har sedan dess växt och utvecklats i en tydlig riktning och med tydliga mål:
Företaget skall äga bostadsfastigheter på centrala och attraktiva lägen i Borås och Skaraborg.


Företaget skall tillhandahålla attraktiva bostäder i välskötta fastigheter och ge god service till hyresgästerna.


Företaget skall värna om miljö och hållbarhet genom att t.ex.:
          -Arbeta för att underlätta och uppmuntra till käll- och sopsortering.
          -Prioritera bra miljöval och kvalitet framför kostnad vid renoverings- och    
            byggnationsprojekt.
          -Välja miljövänliga alternativ såsom bergvärme för uppvärmning.
          -Göra energibesparande åtgärder när det gäller belysning och annan energikonsumtion.
Företaget köper alltid tjänster och material av lokala företag och entreprenörer vilket ligger i linje med målsättningen om att vara ett miljövänligt företag som gynnar den lokala marknaden.


Företaget har ett långsiktigt perspektiv med ambitionen om att nästa generation skall ta över och verka i samma anda.

 

Sabina Thorell 

Telefonnummer: 0730-394269
E-post: sabina.thorell@dinekonomiavdelning.se  
Adress: Nordängsgatan 15, 504 57 Borås